Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ogłoszenia i informacje

Wybór najkorzystniejszych ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych oraz sukcesywną dostawę oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie na 2020 rok
Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro Szkoła Podstawowa nr 215 im. P. Wysockiego w Warszawie zawiadamia, że w dn. 23/12/2019 r. dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2019
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
1. - ogloszenie_o_udzieleniu_zam_sp_215.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-01-2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego – 2019 r.
1. - zawiadomienie_o_wyborze_oferty_str_1.pdf 2. - zawiadomienie_o_wyborze_oferty_str_2.pdf 3. - zawiadomienie_o_wyborze_oferty_str_3.pdf 4. - zawiadomienie_o_wyborze_oferty_str_4.pdf 5. - zawiadomienie_o_wyborze_oferty_str_5.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2019
Zawiadaomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego – 2019 r.
1. - Zawiadaomienie o wyborze oferty str 1.pdf 2. - Zawiadaomienie o wyborze oferty str 2.pdf 3. - Zawiadaomienie o wyborze oferty str 3.pdf 4. - Zawiadaomienie o wyborze oferty str 4.pdf 5. - Zawiadaomienie o wyborze oferty str 5.pdf 6. - Zawiadaomienie o wyborze oferty str 6.pdf 7. - Zawiadaomienie o wyborze oferty str 7.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-01-2019
Protokół otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły Podstwowej nr 215 im. Piotra Wysockiego - 2019 r.
1. - protokol_z_otwarcia_str_1.pdf 2. - protokol_z_otwarcia_str_2.pdf Jednocześnie przypominamy, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-11-2018
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego – 2019 r.
ogloszenie_bzp_przetarg_art_spozywcze_2019_sp_215.pdf SIWZ_SP_215_przetarg_2019.pdf zalacznik_1_oferta_zywienie_sp_215_2019.pdf zalacznik_2_tabele_asortymentowe_sp_215_2019.xls zalacznik_3_oswiadczenie_spelnianie_warunkow_sp_215_2019.pdf zalacznik_4_oswiadczenie_przeslanki_wykluczenia_sp_215_2019.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-11-2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie - 2018 r.
1. - wybor_wykonawcow_1.pdf 2. - wybor_wykonawcow_2.pdf 3. - wybor_wykonawcow_3.pdf 4. - wybor_wykonawcow_4.pdf 5. - wybor_wykonawcow_5.pdf 6. - wybor_wykonawcow_6.pdf 7. - wybor_wykonawcow_7.pdf 8. - wybor_wykonawcow_8.pdf 9. - wybor_wykonawcow_9.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2018
Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie - 2018 r.
1. - protokol_z_otwarcia_1.pdf 2. - protokol_z_otwarcia_2.pdf 3. - protokol_z_otwarcia_3.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-12-2017
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego – 2018 r.
1. - siwz_sp_215_przetarg_2018.pdf 2. - siwz_str._1.pdf 3. - zalacznik_1_oferta_zywienie_sp_215_2018.pdf 4. - zalacznik_3_oswiadczenie_spelnianie_warunkow_sp_215_2018.pdf 5. - zalacznik_4_oswiadczenie_przeslanki_wykluczenia_sp_215_2018.pdf 6. - zalacznik_5_lista_podmiotow_nalezacych_do_grupy_kapitalowej_sp_215_2018.pdf 7. - ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-12-2017
Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczopnym na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego
ZAŁĄCZNIKI: 1. - zawiadomienie_1_sp_215.pdf 2. - zawiadomienie_2.pdf 3. - zawiadomienie_3.pdf 4. - zawiadomienie_4.pdf 5. - zawiadomienie_5.pdf 6. - zawiadomienie_6.pdf 7. - zawiadomienie_7.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2016
Ogłoszenie - z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego - 2017r.
ZAŁĄCZNIKI:   protokol_z_otwarcia_ofert.pdf   protokol_str_2.pdf   protokol_str_3.pdf Przypominamy, iż zgodnie z art. 24 ust.11  Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust 1, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-12-2016
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego - Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie – 2017 rok
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.sp215.info Ogłoszenie nr 357708 - 2016 z dnia 2016-12-02 r. Warszawa: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-05-2016
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU         SZKOŁA PODSTAWOWA NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO ul. Kwatery Głównej 13 04-294 Warszawa   telefon: 22 610-67-79 faks: 22 610-67-79   www.sp215.info email: sp215@edu.um.warszawa.pl   Znak sprawy : SP215.026.37.2016     ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-04-2016
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO         SZKOŁA PODSTAWOWA NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO ul. Kwatery Głównej 13 04-294 Warszawa   telefon: 22 610-67-79 faks: 22 610-67-79   www.sp215.info email: sp215@edu.um.warszawa.pl   Znak sprawy : SP215.026.37.2016   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-04-2016
Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych
ponowny-wybor-najkorzystniejszej-oferty.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych
zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-na-artykuly-zywnosciowe.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2015
Rozstrzygnięcie przetargu na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych
1. - pismo_duda_omrach_sp215_waw_2016.doc 2. - pismo_intermlecz_omrach_sp215_waw_2016.doc 3. - pismo_wybor_oferty_zywienie_sp215_waw_2016.doc 4. - strona_wybor_oferty_zywienie_sp215_waw_2016.doc ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2015
Wyjaśnienie do specyfikacji
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO ul. Kwatery Głównej 13, 04-294 Warszawa   telefon: 22 610-67-79 faks: 22 610-67-79   www.sp215.info email: sp215@edu.um.warszawa.pl       Warszawa, dnia 16 grudnia 2015 roku   Do wszystkich Wykonawców ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego
…………………………………….           (Pieczęć Zamawiającego)   Znak sprawy: SP215.222.RW.72.2015 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-12-2015

1, 2


Wersja standardowa