Kanał Wyżej
Ogłoszenia i informacje

Wybór najkorzystniejszych ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych oraz sukcesywną dostawę oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie na 2020 rok
Data ostatniej modyfikacji
2019-12-31
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Data ostatniej modyfikacji
2019-01-23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego – 2019 r.
Data ostatniej modyfikacji
2019-01-07
Zawiadaomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego – 2019 r.
Data ostatniej modyfikacji
2019-01-04
Protokół otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły Podstwowej nr 215 im. Piotra Wysockiego - 2019 r.
Data ostatniej modyfikacji
2018-11-29
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego – 2019 r.
Data ostatniej modyfikacji
2018-11-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie - 2018 r.
Data ostatniej modyfikacji
2018-01-03
Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie - 2018 r.
Data ostatniej modyfikacji
2017-12-11
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego – 2018 r.
Data ostatniej modyfikacji
2017-12-04
Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczopnym na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego
Data ostatniej modyfikacji
2016-12-22
Ogłoszenie - z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego - 2017r.
Data ostatniej modyfikacji
2016-12-09
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego - Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie – 2017 rok
Data ostatniej modyfikacji
2016-12-02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data ostatniej modyfikacji
2016-05-05
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
Data ostatniej modyfikacji
2016-04-28
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Data ostatniej modyfikacji
2016-04-22
Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-28
Rozstrzygnięcie przetargu na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-28
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 215 w Warszawie - 2016 rok
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-16
Wyjaśnienie do specyfikacji
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-14
Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie - 2014 rok
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów żywnościowych
Data ostatniej modyfikacji
2014-12-30
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 215 w Warszawie - 2015 rok
Data ostatniej modyfikacji
2014-12-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego
Data ostatniej modyfikacji
2013-12-24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów żywnościowych
Data ostatniej modyfikacji
2013-12-23
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 215 w Warszawie - 2014 rok
Data ostatniej modyfikacji
2013-12-11
Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie - 2014 rok
Data ostatniej modyfikacji
2013-12-11Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie - 2014 rok
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa