Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego

…………………………………….

          (Pieczęć Zamawiającego)

 

Znak sprawy: SP215.222.RW.72.2015

                                                                                       Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 

Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie przy ulicy Kwatery Głównej 13, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej niż kwota 30.000 euro pn.: „Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie na 2016 rok” informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie z treścią specyfikacji zamówienia jedynym kryterium, jakim kierował się zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była określona cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną formułą określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonał następującej oceny punktowej złożonej oferty:

 

 

 

 

 

 

Numer oferty: 1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy:  PPTHU Tank – Oil  ul. Wieluńska 40A/1; 13-230 Lidzbark

Cena oferty: 112500,00

Liczba punktów w kryterium cena:  100pkt

Uwagi:  Oferta najkorzystniejsza

Załączniki:
Data ogłoszenia:
14-12-2015
Data wprowadzenia:  14-12-2015


Wprowadził Jankowski Krzysztof 2015-12-14
Aktualizujący Rydzewska Małgorzata 2015-12-14
Zatwierdzający Rydzewska Małgorzata 2015-12-14
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-12-14
Wersja standardowa