Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów żywnościowych

 …………………………………….          (Pieczęć Zamawiającego)  Znak sprawy: SP215/321/1/13                                            Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r.   

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 13, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 215
w Warszawie – 2014 rok
informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla części nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono 26 ofert. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium, jakim kierował się zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była określona cena brutto w ramach określonych części za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną formułą określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonał następującej oceny punktowej złożonych ofert. 
 

 
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Nr części Cena oferty Liczba punktów w kryterium cena w ramach określonej części postępowania Uwagi CZĘŚĆ 1 – Nie wpłynęła żadna oferta CZĘŚĆ 2 7 MARYWILSKA SP. Z O.O.03-228 Warszawa, ul. Marywilska 26 lok. 1 2 39920,60 zł. 86,32 - 11 IGLOMAR Sp. z o.o.
ul. Fleminga 21, 03-176 Warszawa
2 36962,60 zł. 93,23 - 21 OVOTZER SERVICE S.C.Olgierd Gadziński, Grzegorz Dziewulski01-492 Warszawa, ul. Telewizyjna 31A 2 41667,50 zł. 82,70 - 23 FROZEN FOOD DISTRIBUTION Krzysztof Ostojskiul. Jórskiego 41/14, 03-584 Warszawa 2 34459,90 zł. 100,00 Oferta najkorzystniejsza CZĘŚĆ 3 2 AGRAFRafał Eljasiński05-083 Zaborów, Wąsy-Wieś 8 3 83569,10 zł. 89,53 - 8 Firma Handlowa JB Sp. JawnaJerzy Sekuła i s-ka05-400 Otwock, ul. Kołłątaja 1 3 84158,00 zł. 88,91 - 12 GRUCHA Paweł MałachowskiSadków Szlachecki 17, 05-622 Belsk Duży 3 97807,50 zł. 76,50 - 15 WARZYWA I OWOCEK.BIS J.BIS Sp. J.02-170 Warszawa, ul. Słowicza 15 m. 2 3 74821,30 zł. 100,00 Oferta najkorzystniejsza 17 AGROS Maciej Trzewik
ul. Bruzdowa 82A
02-991 Warszawa
3 84413,00 zł. 88,63 - 20 HURTOWNIA „MANDARYNKA”S.Budek, M.Pietras05-119 Michałów-Reginów,
ul. Warszawska 87A
3 96465,00 zł. 77,56 - CZĘŚĆ 4 4 AMD S.C. A.M.K.J. DOBRZYŃSCY
ul. 1 Maja 90
05-200 Wołomin
4 195606,00 zł. 89,20 - 5 BA-HA MATI Adam Bednarek05-12 Legionowo, ul. Broniewskiego 5/17 4 175310,00 zł. 99,53 - 10 POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SAOddział w Warszawie CM MAKTONul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 4 192171,90 zł. 90,80 - 13 Masarnia Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i s-ka Sp. J.ul. Łąkowa 1, 21-310 Wohyń 4 174488,00 zł. 100,00 Oferta najkorzystniejsza 14 JANEX Sławomir i Elżbieta Wiesiak Sp. J.ul. Wagonowa 11, 02-223 Warszawa 4 213402,20 zł. 81,76 - 16 ZAKŁADY MIĘSNE „JADÓW: Sp. z o.o.Wójty 53, 05-280 Jadów 4 196802,90 zł. 88,66 - 22 „OSTRO-POL” s.c.SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBY Z MIĘSA05-091 Ząbki, ul. Piłsudskiego 180 4 176585,00 zł. Oferta odrzucona 24 LADROS S.C. A. Lewczyk R. Lewczyk
Wólka 2D
20-258 Lublin
4 192281,50 zł. Oferta odrzucona CZĘŚĆ 5 3 ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.Panieńszczyzna, 21-002 Jastków 5 181749,15 zł. 98,27 - 8 Firma Handlowa JB Sp. JawnaJerzy Sekuła i s-ka05-400 Otwock, ul. Kołłątaja 1 5 198394,95 zł. 90,00 - 19 WARMLECZ Jacek Zającul. Sochaczewska 156, Wieruchów05-850 Ożarów Mazowiecki 5 186302,80 zł. 95,87 - 21 OVOTZER SERVICE S.C.Olgierd Gadziński, Grzegorz Dziewulski01-492 Warszawa, ul. Telewizyjna 31A 5 206716,80 zł. 86,40 - 25 MATEXJerzy Sitkowski03-811 Warszawa, ul. Rybna 10 lok.4 5 178606,10 zł. 100,00 Oferta najkorzystniejsza CZĘŚĆ 6 26 NESTLE WATERS POLSKA S.A.ul. Domaniewska 4102-672 Warszawa. 6 2534,00 zł. 100,00 Oferta najkorzystniejsza CZĘŚĆ 7 1 PPHUG Joanna Bułyszko
Niewiadów 56/57
97-225 Ujazd
7 35053,00 zł. 72,00 - 6 AGNES WOŁK-ARGASIŃSKA, ARGASIŃSKI,
WOŁK-KARCZEWSKI SP. J.
ul. Szpitalna 58, 05-802 Pruszków 7 29565,00 zł. 85,37 - 9 PRODUKCJA GARMAŻERYJNA „KORONA” Halina CiesielczykJachranka, ul. Zegrzyńska 46 05-140 Serock 7 25240,00 zł. 100,00 Oferta najkorzystniejsza 18 P.H.U. Elżbieta Wojciechowska05-180 PomiechówekGoławice Pierwsze nr 72 7 28324,50 zł. 89,11 -

  Unieważnienie postępowania dla części nr 1 zamówieniaZamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie dla części nr 1, w związku
z brakiem wpływu oferty nie podlegającej odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu.
                                                                                                                                                                  ............................................................................................                                                                                                                                                                      (podpis i pieczątka imienna kierownika zamawiającego)  

Załączniki:

 

Data ogłoszenia:
23-12-2013
Data wprowadzenia:  23-12-2013


Wprowadził Jankowski Krzysztof 2013-12-23
Aktualizujący Rydzewska Małgorzata 2013-12-23
Zatwierdzający Rydzewska Małgorzata 2013-12-23
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-12-23
Wersja standardowa