Kanał Wyżej
Wybór najkorzystniejszych ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych oraz sukcesywną dostawę oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie na 2020 rok

Treść
Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro Szkoła Podstawowa nr 215 im. P. Wysockiego w Warszawie zawiadamia, że w dn. 23/12/2019 r. dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert
w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie – 2020 rok” oraz  w dn. 12/12/2019 r. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego pn „Sukcesywnej  dostawy  oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie na 2020 rok”.
1. - olej_opalowy-zawiadomienie.pdf
2. - zawiadomienie_artyk_ogolnospozywcze.pdf
3. - zawiadomienie_mieso_i_wedliny.pdf
4. - zawiadomienie_nabial.pdf
5. - zawiadomienie_ryby_i_mrozonki.pdf
6. - zawiadomienie_warzywa_i_owoce.pdf
7. - zawiadomienie_wyroby_garmazeryjne.pdfData ogłoszenia
2019-12-31

Data wprowadzenia:  31-12-2019

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie - 2014 rok
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa