Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Protokół otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły Podstwowej nr 215 im. Piotra Wysockiego - 2019 r.

1. - protokol_z_otwarcia_str_1.pdf
2. - protokol_z_otwarcia_str_2.pdf

Jednocześnie przypominamy, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. (oświadczenie stanowi Załącznik numer 5 do SIWZ)

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-11-2018
Data wprowadzenia:  29-11-2018


Wprowadził Rydzewska Małgorzata 2018-11-29
Aktualizujący Rydzewska Małgorzata 2018-11-29
Zatwierdzający Rydzewska Małgorzata 2018-11-29
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-11-29
Wersja standardowa