Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ogłoszenie - z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego - 2017r.

ZAŁĄCZNIKI:

Przypominamy, iż zgodnie z art. 24 ust.11  Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust 1, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Termin składania ww. Załącznika – 12/12/2016 r. Zaświadczenie złożone wcześniej jest nieskuteczne.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
09-12-2016
Data wprowadzenia:  09-12-2016


Wprowadził Jankowski Krzysztof 2016-12-09
Aktualizujący Rydzewska Małgorzata 2016-12-09
Zatwierdzający Rydzewska Małgorzata 2016-12-09
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2016-12-09
Wersja standardowa