Kanał Wyżej
Ogłoszenie - z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH dla Szkoły podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego - 2017r.

Treść
ZAŁĄCZNIKI:
 protokol_z_otwarcia_ofert.pdf  protokol_str_2.pdf  protokol_str_3.pdf
Przypominamy, iż zgodnie z art. 24 ust.11  Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust 1, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Termin składania ww. Załącznika – 12/12/2016 r. Zaświadczenie złożone wcześniej jest nieskuteczne.Data ogłoszenia
2016-12-09

Data wprowadzenia:  09-12-2016

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie - 2014 rok
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa