Kanał Wyżej
Kompetencje

Organami Szkoły Podstawowej nr 215 są:
1. Dyrektor
2. Rada pedagogiczna
3. Samorząd uczniowski
4. Rada rodziców
Zadania organów określa Statut Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa