Strona główna

Szkoła Podstawowa Nr 215
ul. Kwatery Głównej 13
04-294 Warszawa
Tel. (022) 610-67-79
Fax. (022) 610-67-79
e-mail: sp215@edu.um.warszawa.pl
Strona www: www.sp215.info
NIP: 113-19-48-361
Regon: 000801303
 

ADMINISTRATOR DANYCH
 
OSOBOWYCHAdministratorem danych osobowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 215 jest Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie:
adres: ul. Kwatery Głównej 13, 04-294 Warszawa
telefon: 22 610 67 79
e-mail: sp215@edu.um.warszawa.pl
 
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH    
Zgodnie z nowymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie jest zobowiązana do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), który będzie pełnił nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zostanie wyznaczony do 31 lipca 2018 r., a jego dane kontaktowe zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Sprawozdanie finansowe placówki za 2018 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga-Południe m.st. Warszawy.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Podkanały
Menu Podmiotowe
Menu Przedmiotowe
Dokumenty
Strona główna
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
Rejestr zmian

Wersja standardowa